L’objectiu principal d’aquesta extraescolar és que els alumnes aprenguin a programar, així com a desenvolupar el pensament lògic i matemàtic. Es variarian els recursos depenent de les edats, però a part de conèixer la Micro:bit i la placa Arduino, la resta es basarà en crear codi amb plataformes com: Unreal, Scratch, Python, i altres plataformes. 

Els/les joves seran els creadors dels seus propis programes i videojocs. 


Taller destinat a nens i nenes de 8 a 12anys per aprendre a programar a través de Scratch.  

Aprenem a programar amb l'entorn de programació MakeCode Arcade!

Aprenem a programar amb l'entorn de programació MakeCode Arcade!

Aprenem a programar amb l'entorn de programació MakeCode Arcade!