L’activitat es basa en la construcció i programació de robots Lego Mindstorms, entre d’altres, on l’objectiu serà endinar-se en el món de la robòtica a través d’aprenentatges reals i únics. A més, crearem videojocs amb Scratch. Totes aquestes activitats són, també, per fomentar el treball en equip, la cooperació i el respecte als companys/es.

En aquest curs treballarem amb TinkerCAD a fons, fins ara només era una eina bàsica de disseny que podiem fer servir en determinats moments. Poc a poc i amb paciència repassarem totes les seves funcions, és molt important que fins les pràctiques més senzilles les fem bé. Començarem per allò que ja podem coneixer a nivell bàsic, el Disseny 3D, seguirem amb amb el modelatge mitjançant blocs i acabarem per fer montatges de robòtica i la seva consegüent programació. Us ánimo a que feu totes les activitats que seran de gran utilitat, tindran el meu seguiment i recolzament!