Es tracta d’una solució completa d’aprenentatge, permetent als alumnes descobrir la programació i la robòtica controlant dispositius reals d’entrada i sortida i conceptes matemàtics d’una forma divertida, cooperativa i participativa.

La extraescolar consistirà en la construcció i programació de robots basada en materials educatius de Lego Mindstorms, així com d’Arduino i BQ.


En aquest curs treballarem amb TinkerCAD a fons, fins ara només era una eina bàsica de disseny que podiem fer servir en determinats moments. Poc a poc i amb paciència repassarem totes les seves funcions, és molt important que fins les pràctiques més senzilles les fem bé. Començarem per allò que ja podem coneixer a nivell bàsic, el Disseny 3D, seguirem amb amb el modelatge mitjançant blocs i acabarem per fer montatges de robòtica i la seva consegüent programació. Us ánimo a que feu totes les activitats que seran de gran utilitat, tindran el meu seguiment i recolzament!