Escoles

EXTRAESCOLARS

La robòtica és una bona eina per despertar en l’alumnat la passió per la ciència, la tecnologia, la programació, les matemàtiques, resolució de problemes, el treball en equip, la creativitat i mols altres valors que es poden relacionar de forma transversal.

Per això creiem que és molt important potenciar l’extraescolar de robòtica i programació a les escoles, i acostar a l’alumnat a aprendre i divertir-se amb robots i activitats lúdiques.

Oferim l’activitat a:

 • Petits Creadors (1r i 2n de primària)
 • Petits Enginyers (3r i 4rt de primària)
 • Constructors i Programadors (5è i 6è de primària)
 • Makers i programadors (ESO)

 

La metodologia emprada és el “learning by doing” és un mètode de formació en el qual la pràctica supera a la teoria. Els alumnes aprenen, mitjançant l’engegada de diferents accions, com s’han de resoldre els supòsits pràctics als quals s’han d’enfrontar. Aprendre mitjançant l’assaig – error, establint pautes per a la resolució de problemes i la interactivitat com aspecte clau són algunes de les característiques d’aquest mètode.

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT A DOCENTS/ESCOLES

Realitzem formacions adaptades a les necessitats de les escoles, per a totes les etapes educatives, així com assessorem a les escoles a implementar la robòtica i la programació a les aules, proposant un itinerari formatiu i de seguiment.

Es vol fomentar i fer entendre al claustre que entenem el concepte de robòtica o d’eina digital, com molt més que la simple manipulació d’una màquina; per nosaltres és el conjunt d’activitats pedagògiques que recolzen i reforcen diferents àrees de coneixement i desenvolupen competències a l’alumne, a través de la concepció , creació, muntatge i posta en funcionament de robots que aporten la solució a un problema o bé ens ajuden a elaborar un producte com ara un joc, una maqueta, etc. 

Quines formacions fem?

 • Robòtica educativa (Bee-Bot, mTiny, Edison, Lego WeDo, Lego Mindstorms, Arduino, màquines simples, micro:bit,…)
 • Programació (Scratch Jr, Scratch, Arduino, App Inventor,…)
 • Impressió i disseny 3D
 • Entorn Google
 • Eines digitals (creació continguts tipus Genially, Canva, eines web 2.0)
 • Seguretat a Internet
 • Edició i publicació de vídeos

TALLERS A FAMÍLIES

Oferim tallers per a pares i mares perquè puguin aprendre nocions de diferents eines tecnològiques, les quals els hi poden servir tant a nivell personal, com familiar, laboral o social.

Alguns d’aquests tallers oferts, en format de càpsules, són:

 • El correu electrònic i Meet
 • Google Classroom
 • Google Drive
 • Xarxes socials i seguretat a Internet
 • Aprenem a programar amb Scratch/Scratch Jr.

TALLERS

Els nostres tallers tenen l’objectiu de ser diferents, dissenyats per desenvolupar les competències i habilitats necessàries perquè els nens/es i joves s’apropin a la programació, a la robòtica i a diversitat d’eines digitals d’una manera lúdica, educativa i creativa.

Adaptem els tallers a les necessitats de cada centre educatiu, tant per edat, temàtica o com per aptituds de l’alumnat. Ens desplacem al teu centre per a fer el taller escollit, així com portem tot el material necessari per a realitzar-lo (excepte ordinadors i/o tauletes). Aconsellem fer tallers en grups de màxim 12-15 alumnes.

També realitzem tallers al nostre centre, amb una capacitat màxim de 20 participants.

Els nostres tallers són els següents:

Educació Infantil i Cicle Inicial

 • Bee-Bot
 • mTiny
 • Pensament computacional
 • Creació d’històries amb Lego
 • Scratch Jr.
 • Construcció màquines simples
 • Entorn Google

 

Educació Primària: Cicle Mitjà i Superior

 • Scratch
 • Makey Makey
 • Fem una postal electrònica
 • Lego WeDo
 • Lego Spike
 • Pensament Computacional
 • Micro:Bit
 • Màquines simples
 • Disseny 3D
 • Edició de vídeo
 • Creació de continguts digitals
 • Entorn Google
 • Xarxes socials

Educació Secundària

 • Micro:Bit
 • Disseny 3D
 • Lego Mindstorms
 • Arduino
 • Creació App amb App Inventor
 • Edició de vídeo
 • Entorn Google
 • Creació continguts digitals

Escoles / AMPA’s amb les que treballem